User name:
Password:

Forgotten password?

If you are a customer you can log in below to track your transport.

Login to Track & Trace

Cargolink om oss
Cargolink er et moderne jernbaneselskap som lager logistikkløsninger, transporterer vogner og intermodale enheter i flexi-tog, lager fleksible løsninger som kundetilpassede tog og distribusjon fra og til jernbaneterminaler.

Cargolink ble startet for å utvikle Autolink Groups fokus på jernbanetransport. I tillegg til systemtogsløsninger i form av transport av nye biler, malm og tømmer, håndtere vi også containere og trailere mellom de største byer i Norge. Vi ønsker med dette å overføre mer gods fra vei til bane.