User name:
Password:

Forgotten password?

If you are a customer you can log in below to track your transport.

Login to Track & Trace

Cargolink LØsninger og TjenesterVår forretningsidè er å utvikle et Norsk nettverk for jernbanetransport for å skyve mer gods fra vei over på bane, og dermed ha en tydelig miljøgevinst.

Vår forretning er basert på firmaets kjerneverdier:
  1. Serviceorientering
  2. Resultatorientering
  3. Endringsvillighet
  4. Samarbeide

Strategi
Cargolink skal posisjonere seg som et moderne, innovativt og kundeorientert selskap i det skandinaviske markedet. Cargolink vil tilby høy frekvens og tilgjengelig kapasitet fra Oslo/Drammen til hovedstedene i Norge og utvalgte steder i Sverige.

Lokalisering
Vi disponerer terminalfasiliteter på Alnabru, Bergen, Åndalsnes, Trondheim, Mosjøen, Mo i Rana, Fauske, Bodø, Narvik, Gøteborg, Malmø, Gävle, Sundsvall, Iggesund og Drammen – hvor vårt hovedkontor også er lokalisert.

Slik vil vi møte våre kunders krav:
  • Tilgjengelig kapasitet
  • Forutsigbare transporter
  • Service
  • Kostnadseffektive løsninger
  • Være kompetente og fleksible
  • Levere miljøvennlige løsninger